14/06/2024 - 5:35 AM

Lịch phát sóng Cinemax 31/5/2024

Lịch phát sóng Cinemax 31/5/2024

02:05:00PLEASE DON’T DESTROY: THE TREASURE OF FOGGY MOUNTAIN : XIN ĐỪNG PHÁ HỦY: KHO BÁU Ở NÚI MÙ SƯƠNG
03:35:00THE OFFERING : TẾ PHẨM
05:05:00BORED TO DEATH S3 : CHÁN MUỐN CHẾT 3
05:35:00BORED TO DEATH S3 : CHÁN MUỐN CHẾT 3
06:00:00TERMINATOR SALVATION : KẺ HỦY DIỆT: CỨU RỖI
07:55:00BALLERS S5 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 5
08:20:00BALLERS S5 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 5
08:50:00CLOVERFIELD
10:15:0010 CLOVERFIELD LANE : SỐ 10 ĐƯỜNG CLOVERFIELD
12:00:00DARKEST HOUR : THỜI KHẮC ĐEN TỐI NHẤT
14:05:00PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
15:35:00ELIZABETHTOWN
17:40:00RECOUNT : TÁI KIỂM PHIẾU
19:35:00BLACK HAWK DOWN : Ó ĐEN BỊ HẠ
22:00:00HONK FOR JESUS, SAVE YOUR SOUL : BẤM CÒI VÌ CHÚA JESUS, CỨU RỖI LINH HỒN BẠN
23:40:00I LOVE YOU MAN : TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
Lịch phát sóng Cinemax 31/5/2024