26/02/2024 - 9:33 PM

Lịch phát sóng Cinemax 31/10/2023

Lịch phát sóng Cinemax 31/10/2023

01:50:00LIGHTS OUT : TẮT ĐÈN
03:10:00THE CURSE OF LA LLORONA : LỜI NGUYỀN CỦA LA LLORONA
04:40:00MORTAL KOMBAT LEGENDS: SNOW BLIND : HUYỀN THOẠI GIẢI ĐẤU SINH TỬ: KIẾM SĨ MÙ
06:05:00KING KONG (2005)
09:10:00SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
10:55:00OBLIVION : LÃNG QUÊN
13:00:00HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY : HELLBOY 2: ĐỘI QUÂN VÀNG
15:00:00EVERYDAY PEOPLE : NGƯỜI QUEN
16:30:00VANILLA SKY : BẦU TRỜI MÀU VANI
18:40:00FELLOW TRAVELLER : NGƯỜI ĐỒNG CẢM
20:15:00I AM LEGEND : TÔI LÀ HUYỀN THOẠI
22:00:00LIGHTS OUT : TẮT ĐÈN
23:20:00THE NUN : ÁC QUỶ MA SƠ

 

Lịch phát sóng Cinemax 31/10/2023