6:38 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 30/6/2021

Lịch phát sóng Cinemax 30/6/2021

01:55:00 VACATION : KÌ NGHỈ
03:35:00 LAND OF THE DEAD : MIỀN ĐẤT CHẾT
05:05:00 OUR BRAND IS CRISIS : TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI LÀ KHỦNG HOẢNG
06:50:00 UNDERCOVER BROTHER 2 : ANH TRAI NẰM VÙNG PHẦN 2
08:15:00 BIKER BOYZ : CÁC TAY ĐUA THẾ HỆ MỚI
10:05:00 THE GLIMMER MAN : NGƯỜI LẬP LÒE
11:35:00 SNAKES ON A PLANE : RẮN TRÊN MÁY BAY
13:20:00 LIONS FOR LAMBS : TƯỚNG HÈN BINH MẠNH
14:50:00 THE LAST CASTLE : LÂU ĐÀI CUỐI CÙNG
17:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 916
17:25:00 STARTER FOR 10 : CÂU KHỞI ĐỘNG 10 ĐIỂM
19:00:00 RAGE OF THE YETI : CƠN THỊNH NỘ CỦA NGƯỜI TUYẾT
20:25:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC: NGƯỜI GIẢI THOÁT
22:00:00 YOU SHOULD HAVE LEFT
23:35:00 OUR BRAND IS CRISIS : TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI LÀ KHỦNG HOẢNG
Lịch phát sóng Cinemax 30/6/2021