23/04/2024 - 9:05 PM

Lịch phát sóng Cinemax 30/3/2024

Lịch phát sóng Cinemax 30/3/2024

01:35:00NOPE : KHÔNG
03:45:00PUBLIC ENEMIES : KẺ THÙ CHUNG
06:05:00RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
07:30:00HANCOCK
09:05:00ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
10:45:00GRUDGE MATCH : TRẬN ĐẤU PHỤC HẬN
12:40:00MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: HẬU QUẢ
15:10:00PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
17:55:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
18:25:00THE WAY BACK : ĐƯỜNG VỀ
20:15:00R.I.P.D. 2: RISE OF THE DAMNED : SỞ CẢNH SÁT MA PHẦN 2: SỰ TRỖI DẬY CỦA KẺ BỊ NGUYỀN RỦA
22:00:00FALL : CÚ NGÃ
23:50:00BLADE OF THE 47 RONIN : THANH KIẾM CỦA 47 LÃNG KHÁCH
Lịch phát sóng Cinemax 30/3/2024