08/12/2022 - 6:10 AM

Lịch phát sóng Cinemax 30/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 30/11/2022

00:05:00 MORTAL KOMBAT LEGENDS: BATTLE OF THE REALMS : HUYỀN THOẠI GIẢI ĐẤU SINH TỬ: CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC THẾ
01:25:00 HERCULES
03:05:00 THE APPARITION : ÁC QUỶ HIỆN HÌNH
04:25:00 ENTOURAGE : ĐOÀN TÙY TÙNG
06:00:00 2012 : NĂM 2012
08:35:00 THE NUMBER 23 : CON SỐ 23
10:15:00 TOTAL RECALL : TRUY TÌM KÍ ỨC (2012)
12:15:00 THE ITALIAN JOB : PHI VỤ ITALIA
14:05:00 CHAOS WALKING : HIỆN THÂN CỦA HỖN LOẠN
15:50:00 GET SMART : THÔNG MINH LÊN
17:45:00 61* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
19:55:00 KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD : VUA ARTHUR: HUYỀN THOẠI VỀ THANH GƯƠM
22:00:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
Lịch phát sóng Cinemax 30/11/2022