03/12/2022 - 11:54 AM

Lịch phát sóng Cinemax 30/10/2022

Lịch phát sóng Cinemax 30/10/2022

00:55:00 HALFWORLDS S2 : HAI NỬA THẾ GIỚI 2
01:45:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
03:45:00 CURSE OF CHUCKY : LỜI NGUYỀN CỦA CHUCKY
05:20:00 RUN : TRỐN CHẠY
06:50:00 RED DRAGON : RỒNG LỬA
08:50:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
10:15:00 THE CLIENT : THÂN CHỦ
12:15:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
14:10:00 CHAOS WALKING : HIỆN THÂN CỦA HỖN LOẠN
16:00:00 STATE OF PLAY : TÌNH THẾ
18:05:00 BIG DADDY : ÔNG BỐ VĨ ĐẠI
19:40:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
22:00:00 UNDEFEATED : BẤT KHẢ CHIẾN BẠI
23:30:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
Lịch phát sóng Cinemax 30/10/2022