07/10/2022 - 5:39 PM

Lịch phát sóng Cinemax 3/9/2022

Lịch phát sóng Cinemax 3/9/2022

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:05 Biến thái Horror-Thriller
02:40 Jonah hex Action
04:00 Khu phố Crime
06:00 Evan toàn năng Comedy
07:35 Bộ phim về hiphop Comedy
08:55 Jane bất hoại
10:15 Đi vào cơn bão Action
11:40 Ngày huấn luyện Crime
12:35 Jett 1 Drama
13:40 Jett 1 Drama
15:30 Papillon Action
17:40 Trở lại tuổi 17 Comedy
19:20 Thành troy Action
22:00 Đấu sĩ Drama
Lịch phát sóng Cinemax 3/9/2022