14/06/2024 - 6:55 AM

Lịch phát sóng Cinemax 3/6/2024

Lịch phát sóng Cinemax 3/6/2024

01:15:00BORED TO DEATH S3 : CHÁN MUỐN CHẾT 3
01:40:00BEAST : QUÁI THÚ
03:10:00ROAD TRIP : MỘT CHUYẾN ĐI
04:40:00MORTAL KOMBAT LEGENDS: SNOW BLIND : HUYỀN THOẠI GIẢI ĐẤU SINH TỬ: KIẾM SĨ MÙ
06:00:00IN TIME : KỊP THỜI
07:45:00FALL : CÚ NGÃ
09:30:00BLADE OF THE 47 RONIN : THANH KIẾM CỦA 47 LÃNG KHÁCH
11:15:00ENTOURAGE S1 : ĐOÀN TÙY TÙNG 1
11:45:00ENTOURAGE S1 : ĐOÀN TÙY TÙNG 1
12:15:0048 HRS. : 48H
13:50:00ANOTHER 48 HRS. : 48 GIỜ NỮA
15:25:00THE ENEMY WITHIN : KẺ THÙ NỘI BỘ
16:50:00PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
18:35:00THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
20:15:00CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC
22:00:00QUEENPINS : NHỮNG BÀ TRÙM TỘI PHẠM
Lịch phát sóng Cinemax 3/6/2024