28/06/2022 - 2:07 PM

Lịch phát sóng Cinemax 3/6/2022

Lịch phát sóng Cinemax 3/6/2022

02:35:00 THE POSTCARD KILLINGS : ÁN MẠNG BƯU THIẾP
04:15:00 THE GAMBLER : CON BẠC
06:05:00 GANGSTER SQUAD : BIỆT ĐỘI BÀI TRỪ TỘI PHẠM
08:00:00 WANTED : TRUY NÃ
09:50:00 TROY : THÀNH TROY
12:30:00 AGAINST THE ROPES : DỰA ĐAI VÕ ĐÀI
14:20:00 HERCULES
16:00:00 COACH CARTER : HUẤN LUYỆN VIÊN CARTER
18:15:00 10,000 BC : NĂM 10.000 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN
20:05:00 JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DIỆT KHỔNG LỒ
22:00:00 DAREDEVIL
23:40:00 TALES FROM THE HOOD 3 : NHỮNG CHUYỆN KỂ TỪ KHU PHỐ PHẦN 3
Lịch phát sóng Cinemax 3/6/2022