20/04/2024 - 12:07 PM

Lịch phát sóng Cinemax 3/4/2024

Lịch phát sóng Cinemax 3/4/2024

01:30:00BORED TO DEATH S1 : CHÁN MUỐN CHẾT 1
02:00:00BORED TO DEATH S1 : CHÁN MUỐN CHẾT 1
02:30:00FIRESTARTER : NGƯỜI TẠO LỬA
04:05:00SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET : SWEENY TODD: GÃ CẮT TÓC NHAM HIỂM PHỐ FLEET
06:00:00LEGION OF SUPER-HEROES : BINH ĐOÀN SIÊU ANH HÙNG
07:25:00AREA 51 : KHU VỰC 51
08:55:00BORED TO DEATH S1 : CHÁN MUỐN CHẾT 1
09:25:00BORED TO DEATH S1 : CHÁN MUỐN CHẾT 1
09:55:00EASTER SUNDAY : NGÀY CHỦ NHẬT PHỤC SINH
11:30:00THE PEACEMAKER : SỨ GIẢ HÒA BÌNH
13:35:00MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
15:45:00OCEAN’S TWELVE : HỘI 12 CỦA OCEAN
17:50:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
18:15:00IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
20:05:00COUPLES RETREAT : KÌ NGHỈ CHO CẶP ĐÔI
22:00:00ROAD TRIP : MỘT CHUYẾN ĐI
23:35:00PROMETHEUS
Lịch phát sóng Cinemax 3/4/2024