09/02/2023 - 4:04 PM

Lịch phát sóng Cinemax 3/12/2022

Lịch phát sóng Cinemax 3/12/2022

01:45:00 CLEAR AND PRESENT DANGER : NGUY HIỂM HIỆN HỮU
04:05:00 ROBOCOP 2 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 2
06:00:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
07:40:00 THE MARC PEASE EXPERIENCE : TRẢI NGHIỆM CỦA MARC PEASE
09:00:00 CONTAGION : BỆNH DỊCH
10:45:00 OLD SCHOOL : TRƯỜNG CŨ
12:15:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
14:15:00 PAINKILLER JANE : JANE BẤT HOẠI
15:35:00 STAR TREK : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO
17:45:00 STAR TREK INTO DARKNESS : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: CHÌM VÀO BÓNG TỐI
19:55:00 KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD : VUA ARTHUR: HUYỀN THOẠI VỀ THANH GƯƠM
22:00:00 300: RISE OF AN EMPIRE : 300: ĐẾ CHẾ TRỖI DẬY
23:40:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
Lịch phát sóng Cinemax 3/12/2022