05/12/2023 - 12:38 AM

Lịch phát sóng Cinemax 29/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 29/9/2023

01:20:00NO COUNTRY FOR OLD MEN : NGƯỜI GIÀ KHÔNG CHỐN DUNG THÂN
03:20:00THE CONTRACTOR : NHÀ THẦU QUÂN SỰ
05:00:00WARM BODIES : HƠI ẤM CON NGƯỜI
06:35:00GAME NIGHT : ĐÊM VUI CHƠI
08:15:00CLOVERFIELD
09:40:00MOONFALL : TRĂNG RƠI
11:45:00IN TIME : KỊP THỜI
13:35:0010 CLOVERFIELD LANE : SỐ 10 ĐƯỜNG CLOVERFIELD
15:20:00TAKING CHANCE : TIỄN ĐƯA CHANCE
16:40:00THE NUTTY PROFESSOR : GIÁO SƯ KHÙNG
18:10:00BATMAN : NGƯỜI DƠI
20:15:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
22:00:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: THOÁT KHỎI BÓNG TỐ
23:55:00A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE : TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Lịch phát sóng Cinemax 29/9/2023