27/11/2022 - 1:16 AM

Lịch phát sóng Cinemax 29/7/2022

Lịch phát sóng Cinemax 29/7/2022

01:10:00 BLACK SNAKE MOAN : TIẾNG KHÓC CỦA RẮN ĐEN
03:00:00 THE BODYGUARD : VỆ SĨ
05:05:00 THE CORRUPTOR : KẺ ĂN HỐI LỘ
06:50:00 JUPITER ASCENDING : JUPITER LÊN NGÔI
08:55:00 RUN : TRỐN CHẠY
10:25:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
13:00:00 ENTRAPMENT : GIĂNG BẪY
14:55:00 DRILLBIT TAYLOR
16:35:00 BEVERLY HILLS COP III : CẢNH SÁT BEVERLY HILL PHẦN 3
18:20:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
20:20:00 CAPTIVE : GIAM CẦM
22:00:00 BOSS LEVEL : ĐẲNG CẤP ÔNG TRÙM
23:40:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
Lịch phát sóng Cinemax 29/7/2022