14/06/2024 - 5:23 AM

Lịch phát sóng Cinemax 29/5/2024

Lịch phát sóng Cinemax 29/5/2024

01:30:00BORED TO DEATH S3 : CHÁN MUỐN CHẾT 3
02:00:00BORED TO DEATH S3 : CHÁN MUỐN CHẾT 3
02:25:00INSIDIOUS: THE LAST KEY : QUỶ QUYỆT: CHIẾC CHÌA KHÓA CUỐI CÙNG
04:10:00BLADE: TRINITY : BLADE: BỘ BA
06:00:00THE MATRIX RELOADED : MA TRẬN: TÁI NẠP
08:10:00OBLIVION : LÃNG QUÊN
10:10:00SUPER 8 : SIÊU PHẨM 8
12:00:00BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
14:35:00INDICTMENT: THE MCMARTIN TRIAL : BẢN CÁO TRẠNG – PHIÊN TÒA XỬ NHÀ MCMARTIN
16:45:00THE MUNSTERS : NHÀ MUNSTER
18:35:00THE TRUMAN SHOW : CHƯƠNG TRÌNH TRUMAN
20:15:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
22:00:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: THOÁT KHỎI BÓNG TỐ
23:55:00BATMAN RETURNS : NGƯỜI DƠI TRỞ LẠI
Lịch phát sóng Cinemax 29/5/2024