20/04/2024 - 10:12 AM

Lịch phát sóng Cinemax 29/3/2024

Lịch phát sóng Cinemax 29/3/2024

01:35:00DAYLIGHT : ÁNH SÁNG BAN NGÀY
03:30:00BEAST : QUÁI THÚ
05:05:00BORED TO DEATH S1 : CHÁN MUỐN CHẾT 1
05:35:00BORED TO DEATH S1 : CHÁN MUỐN CHẾT 1
06:00:00THE SAINT : VỊ THÁNH
07:00:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
07:30:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
09:05:00LEGION OF SUPER-HEROES : BINH ĐOÀN SIÊU ANH HÙNG
10:30:00RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
12:00:00GHOST IN THE SHELL : VỎ BỌC MA
13:50:00ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
15:30:00MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
17:45:00PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
20:25:00HANCOCK
22:00:00R.I.P.D. 2: RISE OF THE DAMNED : SỞ CẢNH SÁT MA PHẦN 2: SỰ TRỖI DẬY CỦA KẺ BỊ NGUYỀN RỦA
23:45:00GRUDGE MATCH : TRẬN ĐẤU PHỤC HẬN
Lịch phát sóng Cinemax 29/3/2024