26/05/2022 - 9:03 AM

Lịch phát sóng Cinemax 29/3/2022

Lịch phát sóng Cinemax 29/3/2022

00:00:00 CONTAGION : BỆNH DỊCH
01:50:00 BODY OF LIES : NHỮNG LỜI DỐI TRÁ
03:55:00 BATMAN: THE LONG HALLOWEEN PART ONE : NGƯỜI DƠI: LỄ HALLOWEEN DÀI PHẦN 1
05:20:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
07:35:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
09:15:00 CLASH OF THE TITANS (2010) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VỊ THẦN (2010)
11:00:00 BAD BOYS FOR LIFE : TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
13:05:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
15:20:00 THE BUCKET LIST : DANH SÁCH Ý NGUYỆN
17:00:00 THE ENEMY WITHIN : KẺ THÙ NỘI BỘ
18:25:00 BEVERLY HILLS COP III : CẢNH SÁT BEVERLY HILL PHẦN 3
20:10:00 CONTAGION : BỆNH DỊCH
22:00:00 TIMELINE : TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
23:55:00 THE USUAL SUSPECTS : NHỮNG NGHI PHẠM THÔNG THƯỜNG
Lịch phát sóng Cinemax 29/3/2022