08/12/2022 - 6:30 AM

Lịch phát sóng Cinemax 29/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 29/11/2022

00:00:00 THE INVASION : CUỘC XÂM LĂNG
01:40:00 INFERNO : HỎA NGỤC
03:40:00 BABEL : THÁP BABEL
06:00:00 PIXELS : CUỘC CHIẾN PIXEL
07:45:00 GANGSTER SQUAD : BIỆT ĐỘI BÀI TRỪ TỘI PHẠM
09:35:00 DANCE FLICK : BỘ PHIM VỀ HIPHOP
11:00:00 MAXIMUM RIDE
12:30:00 THE NUMBER 23 : CON SỐ 23
14:05:00 TOTAL RECALL : TRUY TÌM KÍ ỨC (2012)
16:05:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
18:05:00 GET SMART : THÔNG MINH LÊN
20:00:00 THE CHRONICLES OF RIDDICK : BIÊN NIÊN SỬ RIDDICK
22:00:00 KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD : VUA ARTHUR: HUYỀN THOẠI VỀ THANH GƯƠM
Lịch phát sóng Cinemax 29/11/2022