02/03/2024 - 12:11 AM

Lịch phát sóng Cinemax 28/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 28/9/2023

00:10:00CURSED : LỜI NGUYỀN MA SÓI
01:45:00JURASSIC PARK : CÔNG VIÊN KỈ JURA
03:50:00AMBULANCE : XE CỨU THƯƠNG
06:00:00FREEDOM WRITERS : NHỮNG NHÀ VĂN VÌ TỰ DO
08:00:00MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
10:25:00LAST LOOKS : NHÌN LẠI LẦN CUỐI
12:15:00FORTRESS: SNIPER’S EYE : PHÁO ĐÀI: ĐÔI MẮT CỦA XẠ THỦ
13:50:00CLOVERFIELD
15:15:00CINEMA VERITE: THE SAGA OF AN AMERICAN FAMILY : SỰ THẬT ĐIỆN ẢNH
16:45:00A THOUSAND WORDS : NGÀN LỜI CUỐI
18:15:00THE NUTTY PROFESSOR : GIÁO SƯ KHÙNG
19:50:00PROMETHEUS
22:00:00GAME NIGHT : ĐÊM VUI CHƠI
23:40:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
Lịch phát sóng Cinemax 28/9/2023