06/12/2023 - 2:03 AM

Lịch phát sóng Cinemax 28/8/2023

Lịch phát sóng Cinemax 28/8/2023

02:15:00MAGIC MIKE XXL : MIKE MA THUẬT XXL
04:05:00THE EYE : CON MẮT
05:40:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
07:20:00PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH : MÈO ĐI HIA: ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG
09:00:00WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY S2 : THỜI KHẮC THẮNG LỢI: SỰ TRỖI DẬY CỦA ĐẾ CHẾ LAKERS
10:00:00THE LOSERS : NHỮNG KẺ THẤT THẾ
11:40:00DOLPHIN TALE : CÂU CHUYỆN CÁ HEO
13:35:00OCEAN’S TWELVE : HỘI 12 CỦA OCEAN
15:40:00THE AVIATOR : PHI CÔNG
18:25:00THE LEGO BATMAN MOVIE : NGƯỜI DƠI LEGO
20:10:00AMERICAN MADE : SẢN PHẨM CỦA MỸ
22:00:00WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY S2 : THỜI KHẮC THẮNG LỢI: SỰ TRỖI DẬY CỦA ĐẾ CHẾ LAKERS
23:00:00MAGIC MIKE XXL : MIKE MA THUẬT XXL
Lịch phát sóng Cinemax 28/8/2023