27/11/2022 - 3:27 AM

Lịch phát sóng Cinemax 28/7/2022

Lịch phát sóng Cinemax 28/7/2022

00:15:00 DAYBREAKERS : NHỮNG NGƯỜI THẤY BÌNH MINH
01:55:00 CLEAR AND PRESENT DANGER : NGUY HIỂM HIỆN HỮU
04:15:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
04:45:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ẢO MỘNG
06:35:00 BEVERLY HILLS COP : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS
08:20:00 DARK SHADOWS : LỜI NGUYỀN BÓNG ĐÊM
10:15:00 THE ITALIAN JOB : PHI VỤ ITALIA
12:05:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ẢO MỘNG
13:55:00 PAPILLON
16:10:00 IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
18:00:00 DRILLBIT TAYLOR
19:45:00 THE NEXT THREE DAYS : BA NGÀY KẾ TIẾP
22:00:00 RUN : TRỐN CHẠY
23:30:00 CAPTIVE : GIAM CẦM
Lịch phát sóng Cinemax 28/7/2022