25/06/2022 - 2:55 PM

Lịch phát sóng Cinemax 28/5/2022

Lịch phát sóng Cinemax 28/5/2022

01:00:00 JUSTICE SOCIETY: WORLD WAR II : HIỆP HỘI CÔNG LÝ: THẾ CHIẾN II
02:25:00 THE GRUDGE : HẬN THÙ
04:00:00 EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
05:35:00 BIG MOMMA’S HOUSE 2 : NHÀ CỦA MẸ LỚN PHẦN 2
07:10:00 OLD SCHOOL : TRƯỜNG CŨ
08:40:00 JUSTICE SOCIETY: WORLD WAR II : HIỆP HỘI CÔNG LÝ: THẾ CHIẾN II
10:05:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
12:15:00 PAPILLON
14:35:00 DEATHSTROKE: KNIGHTS & DRAGONS : DEATHSTROKE: HIỆP SĨ VÀ RỒNG
16:05:00 CAST A DEADLY SPELL : CÂU THẦN CHÚ CHẾT NGƯỜI
17:40:00 THE FIRM : HÃNG LUẬT
20:10:00 SUCKER PUNCH : CÚ ĐÒN BẤT NGỜ
22:00:00 JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA III
23:35:00 JACK REACHER
Lịch phát sóng Cinemax 28/5/2022