23/04/2024 - 8:55 PM

Lịch phát sóng Cinemax 28/3/2024

Lịch phát sóng Cinemax 28/3/2024

01:35:00FIRESTARTER : NGƯỜI TẠO LỬA
02:10:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
02:40:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
04:15:00THE BLACK PHONE : CHIẾC ĐIỆN THOẠI ĐEN
06:00:00PUBLIC ENEMIES : KẺ THÙ CHUNG
08:15:00THE GOODS: LIVE HARD, SELL HARD : HÀNG HÓA: KHÓ SỐNG, KHÓ BÁN
09:35:00THE SAINT : VỊ THÁNH
11:30:00BATMAN FOREVER : NGƯỜI DƠI: MÃI MÃI
13:30:00LEGION OF SUPER-HEROES : BINH ĐOÀN SIÊU ANH HÙNG
14:50:00SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
16:40:00ICEBOX : BĂNG NGỤC
18:05:00MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
20:20:00CAPTIVE : GIAM CẦM
22:00:00TED : CHÚ GẤU TED
23:45:00TED 2 : CHÚ GẤU TED PHẦN 2
Lịch phát sóng Cinemax 28/3/2024