02/03/2024 - 12:57 AM

Lịch phát sóng Cinemax 28/10/2023

Lịch phát sóng Cinemax 28/10/2023

01:05:00DAYBREAKERS : NHỮNG NGƯỜI THẤY BÌNH MINH
02:45:00HAPPY DEATH DAY : CHÚC MỪNG TỬ NHẬT
04:20:00THE HUNTSMAN: WINTER’S WAR : THỢ SĂN: CUỘC CHIẾN MÙA ĐÔNG
06:15:00THE TRUMAN SHOW : CHƯƠNG TRÌNH TRUMAN
08:00:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
08:30:00THE TERMINAL : GA CUỐI
10:35:00THE MATRIX REVOLUTIONS : MA TRẬN: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG
12:45:00THE HUNTSMAN: WINTER’S WAR : THỢ SĂN: CUỘC CHIẾN MÙA ĐÔNG
14:40:00TAKING CHANCE : TIỄN ĐƯA CHANCE
16:00:00EINSTEIN AND EDDINGTON : EINSTEIN VÀ EDDINGTON
17:35:00SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS : SHERLOCK HOLMES: TRÒ CHƠI BÓNG TỐI
19:45:00THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
22:00:00ABDUCTION : BẮT CÓC
23:50:00THE PURGE: ELECTION YEAR : NGÀY THANH TRỪNG: NĂM BẦU CỬ

 

Lịch phát sóng Cinemax 28/10/2023