27/11/2022 - 1:42 AM

Lịch phát sóng Cinemax 27/7/2022

Lịch phát sóng Cinemax 27/7/2022

00:20:00 DRAG ME TO HELL : LÔI TÔI XUỐNG ĐỊA NGỤC
02:00:00 THE INVASION : CUỘC XÂM LĂNG
03:35:00 PITCH BLACK : TỐI ĐEN NHƯ MỰC
05:20:00 JUPITER ASCENDING : JUPITER LÊN NGÔI
07:25:00 SWORDFISH : CÁ KIẾM
09:00:00 CUT THROAT CITY : THÀNH PHỐ TÀN KHỐC
11:00:00 OLD SCHOOL : TRƯỜNG CŨ
12:30:00 DARK SHADOWS : LỜI NGUYỀN BÓNG ĐÊM
14:25:00 LARA CROFT: TOMB RAIDER – THE CRADLE OF LIFE : LARA CROFT: NGƯỜI TÌM KIẾM HẦM MỘ – CÁI NÔI CỦA SỰ SỐ
16:20:00 PAPILLON
18:30:00 BEVERLY HILLS COP III : CẢNH SÁT BEVERLY HILL PHẦN 3
20:10:00 THE ITALIAN JOB : PHI VỤ ITALIA
22:00:00 THE NEXT THREE DAYS : BA NGÀY KẾ TIẾP
Lịch phát sóng Cinemax 27/7/2022