14/06/2024 - 5:40 AM

Lịch phát sóng Cinemax 27/5/2024

Lịch phát sóng Cinemax 27/5/2024

00:05:00OCEAN’S EIGHT : HỘI 8 NGƯỜI CỦA OCEAN
01:55:00BORED TO DEATH S3 : CHÁN MUỐN CHẾT 3
02:20:00INSIDIOUS CHAPTER 2 : QUỶ QUYỆT CHƯƠNG 2
04:05:00SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
06:00:00THE FIRM : HÃNG LUẬT
08:40:00BRING IT ON: CHEER OR DIE : CHIẾN LUÔN NÀO: CỔ VŨ HOẶC CHẾT
10:15:00BATMAN AND SUPERMAN: BATTLE OF THE SUPER SONS : NGƯỜI DƠI VÀ SIÊU NHÂN: CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI C
11:35:00FALL : CÚ NGÃ
13:20:00TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
15:55:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:25:00FORCES OF NATURE : LỰC HÚT TỰ NHIÊN
18:10:00MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
20:10:00OCEAN’S EIGHT : HỘI 8 NGƯỜI CỦA OCEAN
22:00:00SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET : SWEENY TODD: GÃ CẮT TÓC NHAM HIỂM PHỐ FLEET
23:55:00PLEASE DON’T DESTROY: THE TREASURE OF FOGGY MOUNTAIN : XIN ĐỪNG PHÁ HỦY: KHO BÁU Ở NÚI MÙ SƯƠNG
Lịch phát sóng Cinemax 27/5/2024