27/05/2022 - 6:24 AM

Lịch phát sóng Cinemax 27/3/2022

Lịch phát sóng Cinemax 27/3/2022

00:00:00 ROCKY III
01:40:00 TOTAL RECALL (1990) : TRUY TÌM KÍ ỨC (1990)
03:35:00 GET HARD : CỨNG RẮN LÊN
05:10:00 TARGET NUMBER ONE : MỤC TIÊU SỐ MỘT
07:10:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
07:35:00 TREMORS: SHRIEKER ISLAND : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG: ĐẢO SÂU RÍT
09:15:00 THE TERMINATOR : KẺ HỦY DIỆT
10:00:00 WARRIOR S1 : CHIẾN BINH 1
10:45:00 WARRIOR S1 : CHIẾN BINH 1
11:30:00 WARRIOR S1 : CHIẾN BINH 1
12:15:00 WARRIOR S1 : CHIẾN BINH 1
13:05:00 WARRIOR S1 : CHIẾN BINH 1
14:55:00 61* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
17:00:00 BEVERLY HILLS COP II : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS PHẦN 2
18:45:00 THE PENTAGON WARS : NHỮNG CUỘC CHIẾN Ở LẦU NĂM GÓC
20:30:00 ROCKY IV
22:00:00 ROCKY V : ROCKY PHẦN 5
23:45:00 ROCKY BALBOA
Lịch phát sóng Cinemax 27/3/2022