08/12/2022 - 7:21 AM

Lịch phát sóng Cinemax 27/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 27/11/2022

00:00:00 WHITE HOUSE DOWN : NHÀ TRẮNG THẤT THỦ
02:10:00 TRUE BLOOD S1 : THUẦN HUYẾT 1
03:10:00 GAME NIGHT : ĐÊM VUI CHƠI
04:50:00 NIGHT OF THE ANIMATED DEAD : ĐÊM XÁC SỐNG NÁO LOẠN
06:00:00 HUSTLE & FLOW : DÒNG ĐỜI XÔ ĐẨY
07:50:00 THE MATRIX REVOLUTIONS : MA TRẬN: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG
10:00:00 TAG : TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT
11:40:00 DARKLIGHT : HẮC QUANG
13:05:00 ANNA
15:00:00 IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
16:45:00 HEAD OF STATE : NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
18:20:00 17 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
20:00:00 THE BOURNE IDENTITY : NHÂN DẠNG CỦA BOURNE
22:00:00 THE ADJUSTMENT BUREAU : CỤC CHỈNH LÝ
23:45:00 300: RISE OF AN EMPIRE : 300: ĐẾ CHẾ TRỖI DẬY
Lịch phát sóng Cinemax 27/11/2022