26/02/2024 - 9:46 PM

Lịch phát sóng Cinemax 27/10/2023

Lịch phát sóng Cinemax 27/10/2023

01:10:00THE PURGE : THANH TRỪNG
02:35:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
03:05:00AMBULANCE : XE CỨU THƯƠNG
05:15:00SILICON VALLEY S5 : THUNG LŨNG SILICON S5
05:45:00SILICON VALLEY S5 : THUNG LŨNG SILICON S5
06:15:00DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
07:50:00COP LAND : LÃNH ĐỊA CỦA CẢNH SÁT
09:30:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
11:10:00THE MATRIX RELOADED : MA TRẬN: TÁI NẠP
13:25:00THE TRUMAN SHOW : CHƯƠNG TRÌNH TRUMAN
15:05:00EL DIABLO
16:50:00PRIMO
18:15:00EINSTEIN AND EDDINGTON : EINSTEIN VÀ EDDINGTON
19:50:00THE MATRIX REVOLUTIONS : MA TRẬN: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG
22:00:00THE BAD SEED RETURNS : GÁI HƯ TRỞ VỀ
23:30:00ONE WAY : ĐƯỜNG MỘT CHIỀU

 

Lịch phát sóng Cinemax 27/10/2023