27/11/2022 - 2:40 AM

Lịch phát sóng Cinemax 26/7/2022

Lịch phát sóng Cinemax 26/7/2022

01:45:00 WITNESS : NHÂN CHỨNG
03:40:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
06:00:00 TREMORS: SHRIEKER ISLAND : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG: ĐẢO SÂU RÍT
07:40:00 GAME NIGHT : ĐÊM VUI CHƠI
09:15:00 DANCE FLICK : BỘ PHIM VỀ HIPHOP
10:35:00 SPACE JAM : CHƠI BÓNG TRONG KHÔNG GIAN
12:00:00 DEEP BLUE SEA : BIỂN XANH SÂU THẲM
13:45:00 THE CHRONICLES OF RIDDICK : BIÊN NIÊN SỬ RIDDICK
15:40:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:10:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
18:20:00 LARA CROFT: TOMB RAIDER – THE CRADLE OF LIFE : LARA CROFT: NGƯỜI TÌM KIẾM HẦM MỘ – CÁI NÔI CỦA SỰ SỐ
20:20:00 SWORDFISH : CÁ KIẾM
22:00:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
Lịch phát sóng Cinemax 26/7/2022