7:26 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 26/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 26/7/2021

02:40:00 THE DARK KNIGHT RISES : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY
05:20:00 TAKING CHANCE : TIỄN ĐƯA CHANCE
06:35:00 TRAINING DAY : NGÀY HUẤN LUYỆN
08:30:00 BATMAN BEGINS : NGƯỜI DƠI BẮT ĐẦU
10:45:00 THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
13:10:00 THE DARK KNIGHT RISES : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY
15:50:00 WITHOUT A PADDLE : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO
17:30:00 WITHOUT A PADDLE: NATURE’S CALLING : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO: THIÊN NHIÊN VẪY GỌI
19:00:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
21:05:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 206
22:00:00 JARHEAD 2: FIELD OF FIRE : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ 2: CHIẾN TRƯỜNG NÓNG BỎNG
23:40:00 ROCKY V : ROCKY PHẦN 5
Lịch phát sóng Cinemax 26/7/2021