26/05/2022 - 9:41 PM

Lịch phát sóng Cinemax 26/3/2022

Lịch phát sóng Cinemax 26/3/2022

02:20:00 BEVERLY HILLS COP : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS
04:00:00 HALL PASS : ĐƯỢC PHÉP TỰ DO
05:40:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ẢO MỘNG
07:25:00 SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
09:20:00 HERCULES (2014)
09:55:00 WARRIOR S1 : CHIẾN BINH 1
10:50:00 WARRIOR S1 : CHIẾN BINH 1
11:30:00 WARRIOR S1 : CHIẾN BINH 1
12:20:00 WARRIOR S1 : CHIẾN BINH 1
13:05:00 WARRIOR S1 : CHIẾN BINH 1
14:55:00 DRILLBIT TAYLOR
16:35:00 IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
18:25:00 THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
20:00:00 ROCKY
22:00:00 ROCKY II
Lịch phát sóng Cinemax 26/3/2022