09/02/2023 - 3:48 PM

Lịch phát sóng Cinemax 26/12/2022

Lịch phát sóng Cinemax 26/12/2022

01:40:00 TRUE BLOOD S2 : THUẦN HUYẾT 2
02:35:00 TRUE BLOOD S2 : THUẦN HUYẾT 2
03:30:00 GLADIATOR : ĐẤU SĨ
06:00:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
07:55:00 STAR TREK BEYOND : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: VƯƠN XA
09:55:00 JACK RYAN: SHADOW RECRUIT : JACK RYAN: ĐẶC VỤ NGẦM
11:40:00 CAPTIVE : GIAM CẦM
13:15:00 GLADIATOR : ĐẤU SĨ
15:45:00 DICKIE ROBERTS-FORMER CHILD STAR : DICKIE ROBERTS: CỰU NGÔI SAO NHÍ
17:25:00 PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
20:05:00 BACK TO THE FUTURE : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
22:00:00 BACK TO THE FUTURE PART II : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN II
23:50:00 BACK TO THE FUTURE PART III : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3
Lịch phát sóng Cinemax 26/12/2022