03/12/2022 - 1:41 PM

Lịch phát sóng Cinemax 26/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 26/11/2022

00:40:00 BATMAN: THE LONG HALLOWEEN, PART TWO : NGƯỜI DƠI: LỄ HALLOWEEN DÀI PHẦN 2
02:10:00 FOUR BROTHERS : BỐN ANH EM
03:55:00 THE TOWN : KHU PHỐ
06:00:00 A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST : TRIỆU KIỂU CHẾT Ở MIỀN VIỄN TÂY
07:55:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
10:15:00 HUSTLE & FLOW : DÒNG ĐỜI XÔ ĐẨY
12:05:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
12:35:00 THE MATRIX REVOLUTIONS : MA TRẬN: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG
14:45:00 INDICTMENT: THE MCMARTIN TRIAL : BẢN CÁO TRẠNG – PHIÊN TÒA XỬ NHÀ MCMARTIN
17:00:00 DRILLBIT TAYLOR
18:40:00 HEAD OF STATE : NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
20:15:00 1408 : PHÒNG 1408
22:00:00 WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
Lịch phát sóng Cinemax 26/11/2022