08/12/2022 - 5:44 AM

Lịch phát sóng Cinemax 26/10/2022

Lịch phát sóng Cinemax 26/10/2022

01:35:00 DAYBREAKERS : NHỮNG NGƯỜI THẤY BÌNH MINH
03:15:00 DEVIL : ÁC QUỶ
04:40:00 THE APPARITION : ÁC QUỶ HIỆN HÌNH
06:05:00 CHIPS : CẢNH SÁT TUẦN TRA XA LỘ CALIFORNIA
07:45:00 CHAOS WALKING : HIỆN THÂN CỦA HỖN LOẠN
09:35:00 DISTURBIA : VÙNG NGOẠI Ô KHÔNG YÊN TĨNH
11:20:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
13:35:00 FIRST BLOOD : KẺ GÂY ĐỔ MÁU
15:10:00 CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
16:45:00 DICKIE ROBERTS-FORMER CHILD STAR : DICKIE ROBERTS: CỰU NGÔI SAO NHÍ
18:25:00 LATE SHIFT : CA MUỘN
20:00:00 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN CHẾT CHÓC
22:00:00 FREDDY VS. JASON : FREDDY VÀ JASON
23:35:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
00:00:00 Cải Lương: Đường Gươm Nguyên Bá – Phần 2
01:00:00 Biệt Đội Tinh Quái – Tập 9 – 10
02:00:00 5 Plus Online – Số 84
02:30:00 Món Ngon Đãi Tiệc – Số 11
03:00:00 Cải Lương: Đường Gươm Nguyên Bá – Phần 2
04:00:00 SZ Bolero – Những Nốt Nhạc Ngân – Số 296
05:00:00 Món Ngon Đãi Tiệc – Số 10
05:30:00 5 Plus Online – Số 83 :
06:00:00 SZ Bolero – Những Nốt Nhạc Ngân – Số 296
07:00:00 Món Ngon Đãi Tiệc – Số 12
07:30:00 5 Plus Online – Số 85
08:00:00 Phim Việt Nam: Con Gái Chị Hằng – Tập 26
09:00:00 Biệt Đội Tinh Quái – Tập 11 – 12
10:00:00 Cải Lương: Đường Gươm Nguyên Bá – Phần 1
11:00:00 SZ Bolero – Những Nốt Nhạc Ngân – Số 297
12:00:00 Phim TVB: Sóng Gió Phim Trường – Tập 12
13:00:00 Phim Thái Lan: Loài Hoa Danh Vọng – Tập 11
14:00:00 SZ Bolero – Những Nốt Nhạc Ngân – Số 298
15:00:00 Phim Trung Quốc: Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 – Tập 24
16:00:00 Cải Lương: Đường Gươm Nguyên Bá – Phần 3
17:00:00 SZ Bolero – Những Nốt Nhạc Ngân – Số 299
18:00:00 Phim TVB: Sóng Gió Phim Trường – Tập 13
19:00:00 Phim Thái Lan: Loài Hoa Danh Vọng – Tập 12
20:00:00 Phim Trung Quốc: Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 – Tập 25
21:00:00 Phim Thái Lan: Vùng Đất Huyền Bí – Tập 3
22:00:00 Phim Việt Nam: Con Gái Chị Hằng – Tập 27
23:00:00 SZ Bolero – Những Nốt Nhạc Ngân – Số 298
Lịch phát sóng Cinemax 26/10/2022