27/01/2023 - 6:01 PM

Lịch phát sóng Cinemax 26/1/2023

Lịch phát sóng Cinemax 26/1/2023

00:00:00 FIST FIGHT : TRẬN SO GĂNG
01:25:00 DAWN OF THE DEAD : BÌNH MINH CỦA XÁC SỐNG
03:05:00 JONAH HEX
04:25:00 AVA
06:00:00 THE GENERAL’S DAUGHTER : CON GÁI VIÊN ĐẠI TƯỚNG
07:55:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
10:00:00 FOCUS : NĂNG LỰC TẬP TRUNG
11:40:00 SUCKER PUNCH : CÚ ĐÒN BẤT NGỜ
13:30:00 ROBIN HOOD
15:50:00 THE GOLDEN CHILD : CẬU BÉ VÀNG
17:20:00 THE LXD: THE UPRISING BEGINS : LXD: CUỘC NỔI DẬY BẮT ĐẦU
18:45:00 HEAD OF STATE : NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
20:20:00 GAME NIGHT : ĐÊM VUI CHƠI
22:00:00 JONAH HEX
23:25:00 BELOW : DƯỚI ĐÁY BIỂN
Lịch phát sóng Cinemax 26/1/2023