07/10/2022 - 4:59 PM

Lịch phát sóng Cinemax 25/9/2022

Lịch phát sóng Cinemax 25/9/2022

00:00:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
01:50:00 THE USUAL SUSPECTS : NHỮNG NGHI PHẠM THÔNG THƯỜNG
03:35:00 GLADIATOR : ĐẤU SĨ
06:05:00 CONTAGION : BỆNH DỊCH
07:50:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
09:45:00 THE USUAL SUSPECTS : NHỮNG NGHI PHẠM THÔNG THƯỜNG
11:30:00 THE THOMAS CROWN AFFAIR : CÂU CHUYỆN VỀ THOMAS CROWN
13:20:00 GLADIATOR : ĐẤU SĨ
15:50:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:20:00 BACK TO THE FUTURE : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
18:20:00 BACK TO THE FUTURE PART II : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN II
20:10:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
22:00:00 FOUR BROTHERS : BỐN ANH EM
23:50:00 GANGSTER SQUAD : BIỆT ĐỘI BÀI TRỪ TỘI PHẠM
Lịch phát sóng Cinemax 25/9/2022