07/10/2022 - 11:47 PM

Lịch phát sóng Cinemax 25/8/2022

Lịch phát sóng Cinemax 25/8/2022

01:40:00 HORRIBLE BOSSES : NHỮNG VỊ SẾP KINH KHỦNG
03:15:00 HORRIBLE BOSSES 2 : NHỮNG VỊ SẾP KINH KHỦNG 2
05:00:00 GETAWAY : TRỐN CHẠY
06:30:00 PATH OF DESTRUCTION : LỘ TRÌNH HỦY DIỆT
08:00:00 TRAINING DAY : NGÀY HUẤN LUYỆN
10:00:00 CAPTIVE : GIAM CẦM
11:40:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
13:30:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
13:55:00 GETAWAY : TRỐN CHẠY
15:25:00 THE LOVELY BONES : HÌNH HÀI DẤU YÊU
17:40:00 THE FIRM : HÃNG LUẬT
20:10:00 TOP GUN : TAY SÚNG HÀNG ĐẦU
22:00:00 PIRANHA 3D : CÁ PIRANHA
23:25:00 HOT ROD : ROD NHIỆT HUYẾT
Lịch phát sóng Cinemax 25/8/2022