08/08/2022 - 5:29 PM

Lịch phát sóng Cinemax 25/7/2022

Lịch phát sóng Cinemax 25/7/2022

01:30:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
02:55:00 BANSHEE S3 : THỊ TRẤN BANSHEE
03:40:00 BEEF : THỊT BÒ
06:00:00 JARHEAD : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ
07:55:00 CLIFFHANGER : CHEO LEO VÁCH NÚI
09:50:00 TREMORS: SHRIEKER ISLAND : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG: ĐẢO SÂU RÍT
11:30:00 GAME NIGHT : ĐÊM VUI CHƠI
13:10:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
14:40:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
16:15:00 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN CHẾT CHÓC
18:15:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
20:20:00 A MAN APART : NGƯỜI ĐƠN ĐỘC
22:00:00 DEEP BLUE SEA : BIỂN XANH SÂU THẲM
23:45:00 THE CHRONICLES OF RIDDICK : BIÊN NIÊN SỬ RIDDICK
Lịch phát sóng Cinemax 25/7/2022