22/07/2024 - 12:07 PM

Lịch phát sóng Cinemax 25/5/2024

Lịch phát sóng Cinemax 25/5/2024

00:05:00PROMETHEUS
02:15:00OCEAN’S TWELVE : HỘI 12 CỦA OCEAN
04:20:00HAPPY DEATH DAY : CHÚC MỪNG TỬ NHẬT
06:00:00EAGLE EYE : MẮT ĐẠI BÀNG
07:55:00DARKEST HOUR : THỜI KHẮC ĐEN TỐI NHẤT
10:00:00PROMETHEUS
12:05:00THE ENGLISH PATIENT : BỆNH NHÂN NGƯỜI ANH
14:40:00MEET JOE BLACK : GẶP JOE BLACK
17:35:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
18:05:00RICHARD JEWELL
20:15:00THE GAMBLER : CON BẠC
22:00:00OCEAN’S ELEVEN : HỘI 11 CỦA OCEAN
Lịch phát sóng Cinemax 25/5/2024