26/05/2022 - 10:33 PM

Lịch phát sóng Cinemax 25/3/2022

Lịch phát sóng Cinemax 25/3/2022

00:40:00 PACIFIC RIM : VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG
02:50:00 WE’RE THE MILLERS : CHÚNG TÔI LÀ NHÀ MILLERS
04:40:00 AVA
06:15:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
08:05:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
08:35:00 GONE GIRL : CÔ GÁI MẤT TÍCH
11:00:00 SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
12:55:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
14:50:00 TOP GUN : TAY SÚNG HÀNG ĐẦU
16:40:00 DRILLBIT TAYLOR
18:20:00 FOR RICHER, FOR POORER : DÙ GIÀU, HAY NGHÈO
19:50:00 PACIFIC RIM : VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG
22:00:00 HERCULES (2014)
23:40:00 TROY : THÀNH TROY
Lịch phát sóng Cinemax 25/3/2022