27/11/2022 - 2:08 AM

Lịch phát sóng Cinemax 25/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 25/11/2022

01:30:00 NEVER BACK DOWN : KHÔNG LÙI BƯỚC
03:20:00 PITCH BLACK : TỐI ĐEN NHƯ MỰC
05:05:00 ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
06:45:00 OLD SCHOOL : TRƯỜNG CŨ
08:10:00 FOCUS : NĂNG LỰC TẬP TRUNG
09:50:00 CRADLE 2 THE GRAVE : VÀO SINH RA TỬ
11:30:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
13:50:00 A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST : TRIỆU KIỂU CHẾT Ở MIỀN VIỄN TÂY
15:40:00 THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
17:15:00 THE GOLDEN CHILD : CẬU BÉ VÀNG
18:50:00 DRILLBIT TAYLOR
20:30:00 INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
22:00:00 DC SHOWCASE: CONSTANTINE – THE HOUSE OF MYSTERY : CONSTANTINE: NGÔI NHÀ BÍ HIỂM
23:15:00 BATMAN: THE LONG HALLOWEEN PART ONE : NGƯỜI DƠI: LỄ HALLOWEEN DÀI PHẦN 1
Lịch phát sóng Cinemax 25/11/2022