12:17 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng Cinemax 25/11/2021

Lịch phát sóng Cinemax 25/11/2021

02:05:00 ENTRAPMENT : GIĂNG BẪY
04:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 937
04:25:00 HORRIBLE BOSSES : NHỮNG VỊ SẾP KINH KHỦNG
06:05:00 JUSTICE SOCIETY: WORLD WAR II : HIỆP HỘI CÔNG LÝ: THẾ CHIẾN II
07:35:00 ASSASSIN’S CREED : HỘI SÁT THỦ
09:30:00 ENTRAPMENT : GIĂNG BẪY
11:25:00 SWORDFISH : CÁ KIẾM
13:05:00 JUPITER ASCENDING : JUPITER LÊN NGÔI
15:15:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
17:15:00 TAKING CHANCE : TIỄN ĐƯA CHANCE
18:35:00 THE BUCKET LIST : DANH SÁCH Ý NGUYỆN
20:10:00 THE INFORMANT! : NGƯỜI CHỈ ĐIỂM
22:00:00 FASTER : NHANH HƠN
23:35:00 THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO : CÔ GÁI CÓ HÌNH XĂM RỒNG
Lịch phát sóng Cinemax 25/11/2021