26/02/2024 - 8:42 PM

Lịch phát sóng Cinemax 25/10/2023

Lịch phát sóng Cinemax 25/10/2023

00:00:00THE CONTRACTOR : NHÀ THẦU QUÂN SỰ
01:40:00NINJA ASSASSIN : SÁT THỦ NINJA
03:15:00SILICON VALLEY S5 : THUNG LŨNG SILICON S5
03:45:00SILICON VALLEY S5 : THUNG LŨNG SILICON S5
04:15:00QUEENPINS : NHỮNG BÀ TRÙM TỘI PHẠM
06:05:00AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER : AUSTIN POWERS Ở CÂU LẠC BỘ GOLDMEMBER
07:40:00HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY : HELLBOY 2: ĐỘI QUÂN VÀNG
09:35:00SILICON VALLEY S5 : THUNG LŨNG SILICON S5
10:05:00SILICON VALLEY S5 : THUNG LŨNG SILICON S5
10:35:00QUEENPINS : NHỮNG BÀ TRÙM TỘI PHẠM
12:25:00MISSION: IMPOSSIBLE III : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN III
14:30:00MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
16:45:00TAKING CHANCE : TIỄN ĐƯA CHANCE
18:05:00THE CHEROKEE KID : CẬU BÉ CHEROKEE
19:45:00THE MATRIX : MA TRẬN
22:00:00NINJA ASSASSIN : SÁT THỦ NINJA
23:40:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: THOÁT KHỎI BÓNG TỐ

 

 

Lịch phát sóng Cinemax 25/10/2023