05/12/2023 - 12:37 AM

Lịch phát sóng Cinemax 24/8/2023

Lịch phát sóng Cinemax 24/8/2023

02:00:00NO COUNTRY FOR OLD MEN : NGƯỜI GIÀ KHÔNG CHỐN DUNG THÂN
04:05:00THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON : CHẠNG VẠNG: TRĂNG NON
06:15:00THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE : CHẠNG VẠNG: NHẬT THỰC
08:20:00THE ENFORCER : TAY SAI ĐẮC LỰC
09:45:00THE FIVE-YEAR ENGAGEMENT : NĂM NĂM ĐÍNH HÔN
11:45:00MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
14:10:00JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
15:40:00OCEAN’S EIGHT : HỘI 8 NGƯỜI CỦA OCEAN
17:30:00PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH : MÈO ĐI HIA: ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG
19:15:00ABDUCTION : BẮT CÓC
21:00:00ELVIS
23:35:00THE CHRONICLES OF RIDDICK : BIÊN NIÊN SỬ RIDDICK
Lịch phát sóng Cinemax 24/8/2023