27/11/2022 - 2:13 AM

Lịch phát sóng Cinemax 24/7/2022

Lịch phát sóng Cinemax 24/7/2022

01:30:00 OLD SCHOOL : TRƯỜNG CŨ
03:00:00 BANSHEE S3 : THỊ TRẤN BANSHEE
04:00:00 THE TOWN : KHU PHỐ
06:00:00 RUN ALL NIGHT : CHẠY SUỐT ĐÊM
07:50:00 JUSTICE SOCIETY: WORLD WAR II : HIỆP HỘI CÔNG LÝ: THẾ CHIẾN II
09:15:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
11:10:00 JARHEAD : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ
13:10:00 OLD SCHOOL : TRƯỜNG CŨ
14:40:00 CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
16:20:00 INDIANA JONES AND THE RAIDERS OF THE LOST ARK : NHỮNG KẺ TRUY TÌM CHIẾC RƯƠNG MẤT TÍCH
18:15:00 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN CHẾT CHÓC
20:15:00 JACK RYAN: SHADOW RECRUIT : JACK RYAN: ĐẶC VỤ NGẦM
22:00:00 DEATH RACE 3: INFERNO : CUỘC ĐUA TỬ THẦN PHẦN 3: HỎA NGỤC
23:45:00 A MAN APART : NGƯỜI ĐƠN ĐỘC
Lịch phát sóng Cinemax 24/7/2022