28/06/2022 - 7:46 PM

Lịch phát sóng Cinemax 24/6/2022

Lịch phát sóng Cinemax 24/6/2022

00:15:00 CURSE OF CHUCKY : LỜI NGUYỀN CỦA CHUCKY
01:50:00 ROBOCOP : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
03:30:00 ROBOCOP 2 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 2
05:25:00 ROBOCOP 3 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 3
07:10:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
07:35:00 ALLIED : ĐỒNG MINH
09:40:00 ROCKY
11:40:00 ROCKY II
13:40:00 ROCKY III
15:15:00 TYSON
17:00:00 PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
18:50:00 HEAD OF STATE : NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
20:30:00 RUN : TRỐN CHẠY
22:00:00 THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT : NHANH VÀ NGUY HIỂM: RÊ ĐUÔI XE KIỂU TOKYO
23:45:00 EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
Lịch phát sóng Cinemax 24/6/2022