28/06/2022 - 12:47 PM

Lịch phát sóng Cinemax 24/5/2022

Lịch phát sóng Cinemax 24/5/2022

01:10:00 CUT THROAT CITY : THÀNH PHỐ TÀN KHỐC
03:10:00 ROMEO IS BLEEDING : ROMEO RỚM MÁU
04:55:00 WALKING TALL : KIÊU HÃNH TIẾN BƯỚC
06:20:00 GETAWAY : TRỐN CHẠY
07:50:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
09:50:00 JIU JITSU : CHIẾN BINH JIU JITSU
11:30:00 CHIPS : CẢNH SÁT TUẦN TRA XA LỘ CALIFORNIA
13:10:00 WALKING TALL : KIÊU HÃNH TIẾN BƯỚC
14:35:00 61* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
16:45:00 DICKIE ROBERTS-FORMER CHILD STAR : DICKIE ROBERTS: CỰU NGÔI SAO NHÍ
18:25:00 THE PENTAGON WARS : NHỮNG CUỘC CHIẾN Ở LẦU NĂM GÓC
20:10:00 ROMEO IS BLEEDING : ROMEO RỚM MÁU
22:00:00 DEATH RACE 3: INFERNO : CUỘC ĐUA TỬ THẦN PHẦN 3: HỎA NGỤC
23:45:00 CLIFFHANGER : CHEO LEO VÁCH NÚI
Lịch phát sóng Cinemax 24/5/2022