27/01/2023 - 6:56 PM

Lịch phát sóng Cinemax 24/12/2022

Lịch phát sóng Cinemax 24/12/2022

02:00:00 FREDDY VS. JASON : FREDDY VÀ JASON
03:30:00 HAROLD AND KUMAR ESCAPE FROM GUANTANAMO BAY : HAROLD VÀ KUMAR THOÁT KHỎI VỊNH GUANTANAMO
05:00:00 WORLD TRADE CENTER : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
07:05:00 EQUILIBRIUM : CÂN BẰNG
08:50:00 CHOP SHOP : CỬA HÀNG TIÊU THỤ ĐỒ ĂN CẮP
10:25:00 CHANGING LANES : ĐỔI LÀN
12:05:00 WORLD TRADE CENTER : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
14:15:00 INDICTMENT: THE MCMARTIN TRIAL : BẢN CÁO TRẠNG – PHIÊN TÒA XỬ NHÀ MCMARTIN
16:30:00 THE HEARTBREAK KID : ANH CHÀNG ĐAU KHỔ
18:25:00 RECOUNT : TÁI KIỂM PHIẾU
20:20:00 ERASER: REBORN : NGƯỜI XÓA DẤU VẾT: TÁI SINH
22:00:00 THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT : NHANH VÀ NGUY HIỂM: RÊ ĐUÔI XE KIỂU TOKYO
23:45:00 CUT THROAT CITY : THÀNH PHỐ TÀN KHỐC
Lịch phát sóng Cinemax 24/12/2022