06/12/2023 - 2:28 AM

Lịch phát sóng Cinemax 24/11/2023

Lịch phát sóng Cinemax 24/11/2023

02:05:00VACATION : KÌ NGHỈ
03:40:00GET OUT : TRỐN THOÁT
05:25:00SILICON VALLEY S6 : THUNG LŨNG SILICON 607
05:55:00SILICON VALLEY S6 : THUNG LŨNG SILICON 607
06:30:00A DOG YEAR : NĂM CỦA CHÓ
07:50:00FREEDOM WRITERS : NHỮNG NHÀ VĂN VÌ TỰ DO
09:55:00TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: PHẦN TỐI CỦA MẶT TRĂNG
12:25:00THE MAN FROM U.N.C.L.E. : NGƯỜI ĐẾN TỪ UNCLE
14:20:00GET OUT : TRỐN THOÁT
16:05:00VANILLA SKY : BẦU TRỜI MÀU VANI
18:20:00THE TRUMAN SHOW : CHƯƠNG TRÌNH TRUMAN
20:05:00AMERICAN MADE : SẢN PHẨM CỦA MỸ
22:00:00VENGEANCE : BÁO THÙ
23:50:00THE SHINING : THỊ KIẾN

 

Lịch phát sóng Cinemax 24/11/2023