03/12/2022 - 12:49 PM

Lịch phát sóng Cinemax 24/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 24/11/2022

00:10:00 OUIJA : BẢNG CẦU CƠ
01:40:00 SAW : LƯỠI CƯA
03:20:00 SWORDFISH : CÁ KIẾM
04:55:00 SUCKER PUNCH : CÚ ĐÒN BẤT NGỜ
06:45:00 AGAINST THE ROPES : DỰA ĐAI VÕ ĐÀI
08:35:00 JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA III
10:05:00 FOCUS : NĂNG LỰC TẬP TRUNG
11:45:00 SUCKER PUNCH : CÚ ĐÒN BẤT NGỜ
13:30:00 CRADLE 2 THE GRAVE : VÀO SINH RA TỬ
15:10:00 RECOUNT : TÁI KIỂM PHIẾU
17:05:00 CAST A DEADLY SPELL : CÂU THẦN CHÚ CHẾT NGƯỜI
18:45:00 THE GOLDEN CHILD : CẬU BÉ VÀNG
20:20:00 SWORDFISH : CÁ KIẾM
22:00:00 INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
23:30:00 INFERNO : HỎA NGỤC
Lịch phát sóng Cinemax 24/11/2022